- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
 

      

       
 

      

فراخوان دومین جشنواره بیرجند درقاب ایران

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

       
 

 

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند با هدف به تصویر کشیدن واقعیت امروز شهر بیرجند دومین دوره جشنواره بیرجند درقاب ایران را با شرایط و مقررات زیر برگزار می‌کند.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

بخش یک: مناظر شهری
در این بخش عکس‌هایی مورد نظر است که موضوعات زیر را به تصویر کشیده باشد:
بافت معماری (جدید و قدیم)، مناظر و چشم انداز‌های شهری، می‌ادین، بازار‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها، مکانهای زیارتی و توریستی، حضور مردم در شهر، و تمامی نشانه‌ها و نمادهایی که مربوط به بیرجند بوده و مستقیم یا غیر مستقیم بیرجند را معرفی می‌کنند.

بخش دو: مردم نگاری
در این بخش عکس‌هایی مورد نظر است که موضوعات زیر را به تصویر کشیده باشد:
پرتره‌های محیطی، تیپ نگاری مردم، پوشش‌های خاص محلی، فرهنگ عامه، مشاغل، جلوههای بومی، آیین‌ها، رسم و رسومات سنتی و هرچه که مستقیم یا غیر مستقیم به زندگی روزمره مردم بیرجند مرتبط است.

بخش سه: آلبومهای خانوادگی و یادگاری
در این بخش عکسهای یادگاری و مستندی مورد نظر است که به صورت‌های گوناگون توسط همگان اعم از عکاس و غیر عکاس بصورت یادگاری و توریستی در بیرجند گرفته شده است. از تمامی کسانی که در آلبوم‌های خانوادگی یا شخصی خود عکس‌هایی دارند که در جای جای شهر بیرجندگرفته شده و می‌تواند معرف بیرجندباشد دعوت می‌شود عکس‌های خودرا به این منظور در اختیار برگزار کننده قرار دهند.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

۱- همهی عکاسان آماتور و حرفهای از سراسر ایران حق شرکت در جشنواره را دارند.
۲- به منظور ارتقاء کیفیت عکس‌های ارسالی برای جشنواره، یک اردوی عکاسی برای عکاسان استان خراسان جنوبی و یک اردو برای عکاسان دیگر شهر‌ها که مایل به حضور در جشنواره هستند برگزار خواهد شد. همزمان بااین اردو‌ها کارگاه‌های آموزشی تخصصی نیزبا حضور اساتید برجسته‌ای بصورت رایگان برگزار می‌شود. کلیه شرکت کنندگان در این اردو‌ها به مدت سه روز در بیرجند می‌ه‌مان برگزار کننده بوده و در این مدت تمامی هزینه‌های پذیرایی و اقامت آنان توسط سازمان رفاهی تفریجی شهرداری بیرجند پرداخت خواهد شد. برای شرکت در این اردو‌ها و حضور در کارگاه‌های آموزشی علاقمندان می‌بایست از طریق ایمیل جشنواره ثبت نام نمایند. اعضاء این اردو‌ها با توجه با سوابق و پیشینهٔ ثبت نام کنندگان توسط برگزار کننده انتخاب خواهند شد. کسانی که برای حضور در این اردو‌ها دعوت می‌شوند موظفند در جشنواره شرکت کنند.
(اطلاعات مربوط به اردو‌ها در فروردین سال آینده در سایت عکاسی منتشر خواهد شد)
۳ - عکسهای ارسالی می‌بایست در محدوده شهربیرجند گرفته شده باشند.
۴ - نگاه مستند به شهر بیرجند هدف و روش اصلی این جشنواره است. لذا عکس‌های دستکاری شده به شکلی که خاصیت مستند بودن عکس مخدوش گردد پذیرفته نمی‌شود.
۵ - آثار ارسالی فقط به صورت تک عکس پذیرفته می‌شود. مجموعه عکس پذیرفته نیست.
۶ - هر عکاس می‌تواند حداکثرپانزده عکس برای بخشهای مناظر شهری و مردم نگاری ارسال کند. این پانزده عکس می‌توانند در یک بخش، یا هردوبخش ارسال گردد. در هرحال مجموع عکس‌های دو بخش روی هم نباید ازپانزده قطعه تجاوز نماید. برای بخش آلبوم‌های خانوادگی و یادگاری محدودیتی وجود ندارد و همگان اعم از عکاسان و یا غیر عکاسان می‌توانند هر تعداد عکس که مایلند برای این بخش ارسال نمایند.
۷ - آثار می‌توانند رنگی یا سیاه و سفید باشند.
۸ - آثار باید فقط به صورت فایل Jpeg و در اندازه اصلی روی CD یا DVD ارسال شوند و نیازی به ارسال پرینت یا نسخه چاپ شده نیست.
۸ الف - آثار برای بخش ۳ حتی الامکان بصورت چاپ اصلی ارسال شود لیکن در صورت عدم امکان می‌بایست با کیفیت مناسب اسکن شده و بر روی سی دی یا دی وی دی ارسال شود. آثار پذیرفته شده دراین بخش با عنوان احیا کننده به جای عکاس در کتاب جشنواره چاپ و منتشر خواهد شد. در صورتیکه اصل چنین عکس‌هایی ارسال گردد بعد از برگزاری نمایشگاه و چاپ در کتاب به صاحبان آن برگشت داده خواهد شد
۸ ب- نحوه نامگذاری فایل‌ها: از چپ به راست: شماره عکس - نام و نام خانوادگی - شماره بخش به صورت تایپ انگلیسی.
مثال: آقای علیرضا اکبری عکس سوم خود راکه در بخش مناظر شهری بیرجند ارسال می‌کند می‌بایست بصورت زیر می‌بایست نام گذاری نماید: 3.Alireza Akbari.1
۹ - آثار برگزیده در کتاب جشنواره به چاپ خواهد رسید و به جهت اهداف آموزشی جشنواره، یک نسخه از این کتاب برای همه شرکتکنندگان ارسال خواهد شد.
۱۰- شخص با ارسال آثار خود اعلام می‌کند که عکس‌های ارسالی متعلق به اوست و مسئولیت اخلاقی و حقوقی ناشی از این امر به عهدة فرستنده آثار است و مسئولیتی از این بابت متوجه برگزارکننده نیست. اما در صورت وقوع چنین امری هر گونه عنوان، جایزه و امتیازی که به ارسال کننده تعلق گرفته باشد از وی پس گرفته خواهد شد.
۱۱- حق استفاده از آثارارسال شده اعم از پذیرفته شده یا نشده برای برگزارکننده جهت امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر (عکاس) محفوظ است.
۱۲- ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره است.
۱۳- تصمیم در موارد پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ردوهای عکاسی برای عکاسان خراسان جنوبی: دوم و سوم اردیبهشت۱۳۹۱
اردوهای عکاسی برای عکاسان سایر شهر‌ها: دوم اردیبهشت لغایت پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین مهلت ارسال آثار: پایان ساعت اداری روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
داوری: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعرسانی: خردادماه ۱۳۹۱
مراسم پایانی: تابستان ۱۳۹۱

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

هیأت داوران: اسماعیل عباسی، افشین شاهرودی، مسعود زندهروح کرمانی، شهریارتوکلی، کیارنگ علایی
مشاور گروه داوری: دکتر محمد علی بیدختی

گروه گزینش بخش آلبوم‌های یادگاری: دکتر محمد علی بیدختی، احمد عابدی، رضا خالدی

مدرسین کارگاه‌های آموزشی: حسن غفاری، گوهر دشتی
ناظر کل جشنواره: علی مظفری نیا
رییس ستاد جشنواره: محمدرضا قلاسی مود
دبیر جشنواره: رضا خالدی

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

جوایز در دو بخش مناظر شهری و مردم نگاری:
نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰میلیون ریال
نفردوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۸ میلیون ریال
نفرسوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۶ میلیون ریال
تقدیر استانی: لوح تقدیر و مبلغ ۴ میلیون ریال
تقدیر سازمان رفاهی تفریحی در بخش مناظر شهری مبلغ ۴ میلیون ریال
تقدیر دبیرجشنواره در بخش مردم نگاری مبلغ ۴ میلیون ریال
در بخش آلبوم‌های خانوادگی جایزه‌ای داده نمی‌شود ولی به سه عکس که به شکل مطلوبی تصویری از گذشته بیرجند را در مقابل دید امروزیان قرار دهد به انتخاب گروه گزینش هر کدام مبلغ ۴ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

آدرس دبیرخانه: خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای میدان توحید، خیابان مفتح۳۴، پلاک ۹، سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند
تلفن دبیرخانه: ۴۴۵۰۳۳۲ و ۴۴۲۲۰۱۳ و ۴۴۲۲۰۱۴ کد بیرجند ۰۵۶۱
دبیر جشنواره: ۰۹۳۵۴۸۰۴۶۴۹ - مدیر اجرایی: ۰۹۱۵۹۶۱۰۶۹۰

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -