- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
 

      

       
 

      

دومین مسابقه عکس ماه‌ریز با موضوع زن

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

       
 

 

موسسهٔ فرهنگی هنری ماه‌ریز قصد دارد با هدف انتشار آثار ادبی و هنری، مسابقات و نمایشگاه‌هایی برپا کند.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

دومین مسابقهٔ عکس ماه‌ریز با موضوع زن برگزار می‌شود.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

۱- هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر ده قطعه عکس به دبیرخانهٔ مسابقه ارسال کند.
۲- آثار باید بر روی سی‌دی ودر اندازۀ ۲۰۳۰ سانتیمتر، با دقت ۳۰۰ DPI و فرمت jpeg یا TIFF ارسال شوند.
۳- شرکت‌کنندگان باید فرم مسابقه تکمیل‌شده را به همراه آثار خود به دبیرخانهٔ مسابقه ارسال کنند.
۴- آثار برگزیده در تابستان ۱۳۹۱ در گالری محسن به نمایش گذاشته خواهند شد. جوایز نفرات اول تا سوم نیز در همین نمایشگاه و در همین مکان اهدا خواهد شد.
۵- آثار راه‌یافته به نمایشگاه در کتابی با عنوان زن چاپ خواهند شد و یک نسخه از کتاب به همراه گواهی شرکت در مسابقه به هنرمندانی که آثارشان پذیرفته شود، اهدا می‌شود.
۶- برگزارکننده حق استفاده از آثار منتخب را برای چاپ کتاب، کارت پستال و برگزاری نمایشگاه، با ذکر نام صاحب اثر برای خود محفوظ می‌دارد.
۷- آثار ارسالی به دبیرخانهٔ مسابقه عودت داده نخواهند شد.
۸- ارسال اثر به منزلۀ قبول شرایط و مقررات فوق است.
۹- شرکت در این مسابقه برای همه آزاد است.

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

هیات انتخاب آثار و داوری: اسماعیل عباسی، فرهاد سلیمانی، حسین کریم‌زاده
دبیر مسابقه: پیمان هوشمند‌زاده

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان برای نفر اول
مبلغ یک میلیون تومان برای نفر دوم
مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان برای نفر سوم

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

نشانی دبیرخانه: خیابان ظفر (ورودی از مدرس شمال)، خیابان ناجی، خیابان فرزان (سمت راست)، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲، کدپستی ۱۹۱۸۸۴۳۳۸۴
تلفن: ۲۲۸۱۵۴۲۶

     
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -