- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

آبی‌ها

  عنوان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

سارا دولت‌آبادی

  عکاس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

جمعه ۲۸ بهمن ۹۰

  افتتاح نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

تا ۱۱ اسفند

  زمان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

-

  ساعت نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

گالری محسن

  مکان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار می‌نای شرقی، پلاک ۴۲

  آدرس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

۱۷ عکس از چیدمان‌های انتزاعی این هنرمند در ابعاد و اندازه‌های مختلف در این نمایشگاه ارایه شده است.
انزوا، تنهایی، سکوت و سکون انسان موضوع آثار این مجموعهٔ دولت‌آبادی است که همراه با دو اُبژه‌ به‌صورت اینستالیشن در دو اتاق سیاه و سفید این گالری ارایه می‌شوند.
دولت‌آبادی ۳۳ ساله فارغ‌التحصیل نقاشی است که نمایشگاه‌های انفرادی‌اش را از ۱۱ سال پیش در تهران - گالری الهه و اثر - و پس از آن در نیویورک و توکیو برگزار کرده و چهار سال را در ژاپن گذراند و حالا ساکن فرانسه است و این نخستین نمایشگاه عکس او به‌شمار می‌رود. او نقاش است اما در عین حال از هر ابزار بیانی دیگر، از طراحی گرفته تا چیدمان و عکس برای ارایهٔ آثارش استفاده می‌کند.

نشست نقد بررسی آثار سارا دولت‌آبادی دوشنبه هشتم اسفندماه

  توضیحات    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -