- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ایران‌شناسی

  عنوان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

بابک امین ‌تفرشی، امیرحسین ابوالفتح، علیرضا امری‌کاظمی، فرامرز اسفندیاری، کیان امانی، افشین بختیار، اصغر بشارتی، گلناز بهشتی، محمد مهدی بهمنی، الیاس پیراسته، بهزاد ترکی‌زاده، مهدی تمیزی، فرید ثانی، حامد جابر‌ها، پیمان خلف‌بیگی، آرزو بیات، امیرعرشیا خسروی، حامد خورشیدی، سامی حزنی، آذین حقیقی، فریبرز حیدری، مهران خلیل‌پور، اشین دانیلی ذکریان، عرفان دادخواه، محمدمهدی زابلی، محمدرضایی، عبدالحسین رضوانی، علی رنجبران، سیدمنصور سیدسجادی، سهراب سردشتی، جلال سپهر، عالیه سعادت‌پور، محمدرضا شاهرخی‌نژاد، سعید سروش، محمود شکیبا، شهروز شریفی‌نسب، حمید صادقی، امید صالحی، حسن غفاری، محمد صادق فرهادی، امین قدمی، حسین فاطمی، کاوه فرزانه، پریسا کرم‌نژاد، سعید کرمی، فرانسیس کلمنت، ویکتوریا کوشار، علیرضا کیا، اسماعیل گلرخ عربانی، علی گلشن، رئوف محسنی، امین محمدی، حسن مقیمی، جواد منتظری، بهنام موذن، علی مهاجران، کامیار می‌نوکده، صادق می‌ری، مجید ناگهی، فرشید نصرآبادی، هاتف همایی و افشین یوسفی

  عکاس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

یکشنبه ۲۱ اسفند ۹۰ / ساعت ۱۰

  افتتاح نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 ۲۱ اسفند ۹۰ به مدت یک ماه

  زمان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

-

  ساعت نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

موزه هنرهای معاصر اصفهان

  مکان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

خیابان استاندری، روبروی دانشگاه هنر

  آدرس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

این نمایشگاه با موضوعاتی چون: فرهنگ و مردم‌شناسی، بنا‌ها و آثار تاریخی، چشم‌انداز و مناظر طبیعی، حیات‌وحش و نجوم، با ویژگی متفاوتی از لحاظ گستره متنوع عکس‌ به نمایش در خواهد آمد. وسعت جغرافیایی این عکس‌ها، مرزهای قدیم و جدید ایران را در برمی‌گیرد و در آن‌ها عکاسان، از نادیده‌ترین مراسمهای ایرانی تا بخش‌هایی از طبیعت نادیده ایران را پیش چشم بیننده می‌گذارند.،

  توضیحات    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -