- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

 

   
 

 

 

     
           
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

     
   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

شصت سال عکاسی

  عنوان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

کامران عدل

  عکاس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۲

  افتتاح نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۲ تا ۱۲ بهمن‌ماه ۹۲

  زمان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳

  ساعت نمایشگاه    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

موزهٔ عکسخانهٔ شهر

  مکان    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

میدان هفت‌تیر، خیابان بهار‌شیراز، ضلع جنوب‌غربی میدان بهارشیراز

  آدرس    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
 

 

کامران عدل متولد سال ۱۳۲۰ در تهران و به گفتهٔ خود از سن ۱۲ سالگی عکاسی را دنبال کرده است. وی در سال ۱۳۴۱ به مدرسه عکاسی در پاریس رفت و در سال ۱۳۴۷ به ایران بازگشت و رییس گروه عکاسی تلویزیون ملی ایران شد. این نمایشگاه به مناسبت صد و هفتاد و دومین سال ورود عکاسی به ایران و ارج نهادن به شصت سال عکاسی کامران عدل برگزار می‌شود.

کامران عدل در یادداشتی برای این نمایشگاه می‌نویسد: وقتی شصت سال پیش، در چنین روزهایی چشمانم با دریچهٔ دوربین عکاسی آشنا شد، از همان دقیقه و ثانیهٔ اولیه، پیمانی بین من وعکاسی بسته شد، که هنوز ادامه دارد. از آن‌جا که این پیمان، با یک دوربین خبری بسته شد، من، وابسته به‌انسان و آثار و خلق خوی و افکار او شدم. هشت سال بعد از این، انقلابی در ساخت دوربین عکاسی پیش آمد که نسل ما را بیشتر به‌انسان‌ها نزدیک کرد و اعمال او را هرچه سریع‌تر ثبت کردیم.

نسل ما، اولین کسانی بودند که با این پدیده، به‌دنیای عکاسی حرفه‌ای پا گذاشتند. و عکاس و عکاسی، وارد جسم و روح آنان شد. جهان را درنوردیدیم و آن را پوشش دادیم. و من در ایران، با در دست داشتن وسیله‌ای چون سازمان تلویزیون ملی ایران، که میلیون‌ها تماشاچی داشت، به‌ بست و توسعهٔ عکاسی نوین، در ایران کوشش کردم.

  توضیحات    
 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -